Announcement

Collapse
No announcement yet.

Missing map and graph data on Garmin Connect

Collapse
X
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Missing map and graph data on Garmin Connect

  Ngoai viec dang ky lap dat mang Internet cap quang cua FPT, co rat nhieu khach hang, dac biet la cac ho gia dinh, con rat quan tam den thu tuc lap mang Internet va truyen hinh cap quang FPT, de vua dap ung nhu cau hoc tap, lam viec online vua dap ung nhu cau giai tri qua truyen hinh cho moi thanh vien trong gia dinh. Xem chi tiet ve dich vu internet fpt tai day: https://internetfpt.vn

  Vay thu tuc dang ky lap mang Internet va truyen hinh cap quang FPT Telecom nhu the nao, can phai luu y van de gi trong qua trinh dang ky lap dat hay khong? Hay danh mot chut thoi gian de theo doi chi tiet trong bai viet duoi day cac ban nhe! image_43351.jpg
  Thu tuc lap mang Internet va truyen hinh cap quang FPT nhu the nao?

  Thu tuc lap mang Internet va truyen hinh cap quang FPT

  Dap ung nhu cau dang ky dong thoi mang Internet va truyen hinh cap quang FPT Telecom cua dong dao khach hang hien nay, FPT Telecom da toi gian hoa moi thu tuc giay to dang ky lap dat mang Internet va truyen hinh cho khach hang, giup quy khach hang co the nhanh chong lap dat duoc ca mang Internet cung nhu truyen hinh thong minh trong thoi gian ngan nhat, khong mat nhieu thoi gian cho doi nhu cac don vi cung cap dich vu khac.
  --->> Tham khao bang gia cac goi cuoc cap quang fpt tai day: https://www.linkedin.com/pulse/bang-...fpt-huy-duong/

  Duoi day la cac buoc dang ky lap dat mang Internet cap quang va truyen hinh thong minh cua FPT ma khach hang co the tham khao va ap dung khi co nhu cau dang ky lap dat hai dich vu nay cua FPT Telecom:
  • Buoc 1: Voi khach hang la ca nhan dang ky lap dat combo mang Internet cap quang va truyen hinh thong minh cua FPT Telecom, ban can chuan bi ban sao Chung minh thu nhan dan hoac ho chieu cung voi ban sao cua so ho khau
  • Buoc 2: Quy khach hang lien he truc tiep voi so tong dai dang ky lap dat mang FPT Telecom de duoc cac tong dai vien tu van chi tiet ve goi cuoc combo phu hop voi nhu cau su dung cua quy khach hang cung nhu cac chuong trinh khuyen mai di kem theo goi cuoc giup khach hang nam bat duoc day du thong tin chi tiet ve cac goi cuoc phu hop voi nhu cau su dung
  • Buoc 3: Sau khi thong nhat duoc thoi gian, dia chi dang ky lap dat mang Internet va truyen hinh thong minh FPT, nhan vien ky thuat cua FPT Telecom se den tan dia chi cua khach hang de ho tro Quy khach hang lam thu tuc ky ket hop dong cung nhu hen ngay gio lap dat mang va truyen hinh cho quy khach.
  image_43352.jpg
  Can luu y gi khi lap mang Internet va truyen hinh cap quang FPT?

  Luu y khi lap dat mang Internet va truyen hinh cap quang cua FPT Telecom

  Trong qua trinh dang ky lap dat mang Internet va truyen hinh cap quang cua FPT Telecom, quy khach hang can luu y mot so van de duoi day:
  • De tim hieu thong tin chi tiet ve cac goi cuoc combo bao gom ca dang ky lap dat mang cung nhu truyen hinh cap quang cua FPT Telecom, Quy khach tot nhat nen lien he truc tiep voi tong dai FPT Telecom. Cac tong dai vien se tiep nhan cuoc goi cua quy khach va tu van truc tiep moi thong tin chi tiet ve cac van de ma quy khach hang ban khoan thac mac
  • FPT Telecom ho tro quy khach hang ky ket hop dong tai nha, do do khach hang khong can phai den tan dia chi van phong giao dich cua FPT Telecom de lam hop dong. Dieu nay giup quy khach hang tiet kiem toi da thoi gian cong suc
  • Thong thuong thoi gian FPT Telecom tien hanh lap dat mang cho quy khach hang la tu 1 den 3 ngay sau khi ky ket hop dong
  Tren day la nhung thong tin chi tiet ve thu tuc quy trinh dang ky lap dat mang Internet va goi cuoc truyen hinh cap quang cho khach hang cua FPT Telecom cung voi mot so van de can luu y trong qua trinh nay.

  Hi vong voi nhung thong tin chi tiet tren day, cac ban da co the chu dong lua chon goi cuoc phu hop voi nhu cau su dung cung nhu biet quy trinh dang ky lap dat mang Internet va truyen hinh cua FPT nhu the nao de sap xep thoi gian hop ly khi co nhu cau dang ky mang va truyen hinh cua FPT Telecom.

  Neu ban dang su dung internet cua fpt telecom va can duoc ho tro, hay lien he so tong dai fpt tai day: https://www.linkedin.com/company/tong-dai-fpt-telecom/
  Last edited by snowfun87; 11-20-2017, 07:51 PM.
Working...
X